Sníh

Hledám varianty 'sníh' [ sníh (19) sněhu (2) sněhem (2) ]. Nalezeny 23 verše.
Exodus 4:6...ji vytáhl, jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potom....
Numeri 12:10...od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když se Áron otočil k Miriam a spatřil, že je...
2. Samuel 23:20...do jámy a zabil v lva, tenkrát, když napadl sníh. Jindy šel a zabil Egypťana jen s holí v ruce. Egypťan...
2. Královská 5:27...A Gehazi od něj odešel malomocný - bílý jako sníh! Proročtí učedníci řekli Elíšovi: "Podívej se, místo,...
1. Letopisů 11:22...do jámy a zabil v lva, tenkrát, když napadl sníh. Srazil také toho egyptského obra pět loktů vysokého....
Job 6:16... jak řečiště, jež brzy vymizí. Když taje ledsníh, kalným proudem se rozvodní, v době sucha se však...
Job 9:30...- proč bych se snažil zbytečně? I kdybych se ve sněhu vykoupal, i kdybych si dlaně louhoval, stejně mne...
Job 24:19...vinicím! Jako sucho a horko pohltí rozpuštěný sníh, tak hrob pohltí ty, kdo hřešili. na zapomene...
Job 37:6...svým hlasem hřmí, působí divy nad naše chápáníSněhu poroučí: ‚Padej k zemi,' lijáku velí: ‚Buď průtrží!'...
Žalmy 51:9... a budu zas čistý, omyj a budu bělejší než sníh! Dej mi zas uslyšet radost a veselí, údy zlámal jsi...
Žalmy 68:15...krále rozehnal, jako by temná hora Calmon sněhem zbělala! Ó hory veliké, hory bášanské, hory skalnaté...
Žalmy 147:16...svůj rozkaz posílá, jeho slovo rychle šíří seSníh jako vlnu prostírá, jíním sype jako popelem. Své...
Žalmy 148:8...a všechny hlubiny, blesky a kroupy, mlhasníh, prudký vichr, plnící jeho rozkazy, rovněž tak hory a...
Přísloví 25:13...je moudrá výtka pro vnímavý sluch. Chladivým sněhem uprostřed léta je věrný posel těm, kdo jej vyslali;...
Přísloví 26:1...hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá. Jako sníh létu, jako sklizni déšť, asi tak sluší tupci čest....
Přísloví 31:21...nabízí. Nemá strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost po dvou oblecích. Kmentové...
Izaiáš 1:18...vaše hříchy rudé jak šarlat, zbělají jako sníh. Jsou-li jak purpurová látka, budou jak vlna beránčí....
Izaiáš 55:10...nad vaším smýšlením. Jako z nebe padá déšťsníh a znovu se tam nevrací, ale zavlažuje zemi a zúrodňuje...
Jeremiáš 18:14...věc! Mizí snad z pole kamení nebo z Libanonu sníh? Vysychají snad mezi horami chladné bystřiny? Můj lid...
Pláč 4:7...ruka pohnula! Zasvěcení tu bývali čistější než sníh, nad mléko bělejší. Těla měli ruměná jako rubíny, jako...
Daniel 7:9...trůny a Odvěký se posadil. Roucho měl bílé jako sníh, vlasy na hlavě jak vlnu beránčí. Jeho trůn - žhnoucí...
Matouš 28:3...obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh. Strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako...
Zjevení 1:14...na hlavě měl bílé jako bílá vlna, bílé jako sníh. Oči měl jako plamen ohně, nohy jako bronz rozžhavený...

Slova obsahující sníh: lesního (1) sníh (19)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |