Smutek

Hledám varianty 'smutek' [ smutku (11) smutkem (3) smutek (12) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 50:3...totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj drželi smutek po sedmdesát dní. Když uplynula doba jeho oplakávání...
Genesis 50:11...v Goren-atadu, řekli: "To mají Egypťané hluboký smutek!" A tak to místo poblíž Jordánu dostalo jméno...
Leviticus 10:6...a Itamarovi: "Nerozpouštějte si vlasy na znamení smutku a netrhejte svá roucha, abyste nezemřeli a aby se...
Leviticus 21:10...byl pověřen nosit svatá roucha, si na znamení smutku nesmí rozpustit vlasy ani roztrhnout své roucho....
1. Samuel 1:18...laskav!" řekla Hana, a když odešla, pojedlasmutek z její tváře zmizel. Časně ráno vstali, a když se...
1. Samuel 6:19...mužů (vždy pět mužů z tisíce). Lid pak držel smutek, protože Hospodin ranil lid tou hroznou ranou. Proto...
2. Samuel 14:2...moudrou ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš smutek. Oblékni si smuteční šaty, nemaž se mastí a chovej...
Ester 4:3...královské nařízení, nastal u Židů veliký smutek a půst, pláč a nářek. Mnozí si stlali v popelu a...
Ester 9:22...v tomto měsíci se jejich žal proměnil v radostsmutek ve svátek. Proto mají v tyto dny pořádat hody a...
Žalmy 35:14...se mi však vrací do klína! Chodil jsem ve smutku jak nad přítelem či bratrem; jako bych oplakával...
Žalmy 42:10...Proč kvůli nepřátelským útokům mám chodit ve smutku? V kostech drtí výsměch nepřátel, když mi říkají:...
Žalmy 43:2...kvůli nepřátelským útokům mám stále chodit ve smutku? Sešli své světlo a věrnost svou - ty povedou,...
Žalmy 119:28... o tvých zázracích abych přemýšlel. duše smutkem hroutí se, svým slovem prosím zvedni ! Cestu...
Přísloví 14:13...i při smíchu bolí srdce; když skončí radostsmutek zůstane. Zvrácený dojde odplaty za své skutky a...
Kazatel 7:2...je lepší než den zrození. Lepší je vejít do domu smutku nežli do domu veselí. Každého člověka čeká konec -...
Jeremiáš 6:26...popelu, naříkej jako nad jedináčkem v nejtrpčím smutku - vždyť na nás táhne zhoubce a v okamžiku bude tu!...
Jeremiáš 16:5...zvěř." Tak praví Hospodin: "Nevcházej do domu smutku, nechoď truchlit a neoplakávej je, neboť od tohoto...
Jeremiáš 47:5... ty pozůstatky z ostrova Kréta. Gaza si pro smutek hlavu vyholí, Aškelon bude umlčen. Vy, kdo jste...
Pláč 1:4...pustě zejí, jeho kněží sténají, jeho panny mají smutek - Sionu je tak hořce! Jeho protivníci triumfují,...
Ezechiel 27:31...si hlavu posypou, svíjet se budou v popelu. Ve smutku nad tebou si vyholí hlavu a pytlovinou se oblečou, s...
Ezechiel 31:15... kdy sestoupil do podsvětí, zahalil jsem hlubinu smutkem nad ním; zadržel jsem její prameny, se ty...
Daniel 10:2...boje. Daniel jsem v době držel třítýdenní smutek. Nejedl jsem žádné vybrané pokrmy, maso ani víno...
Micheáš 1:16...maršem do adulamské jeskyně. Ohol si hlavu ve smutku nad svými hýčkanými syny. Pořiď si lysinu jako sup -...
Jan 11:19... a mnozí Židé přišli Martu a Marii utěšit ve smutku nad jejich bratrem. Jakmile Marta uslyšela, že...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |