Smilníky

Hledám varianty 'smilníky' [ smilníky (5) smilník (2) smilníci (3) ]. Nalezeno 10 veršù.
Job 36:14...mládí proto zmírají, končí svůj život mezi smilníky. Bůh zachraňuje ubohé jejich bídami, otevírá jim...
1. Korintským 5:9...V dopisu jsem vám napsal, abyste se nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani...
1. Korintským 5:10...nestýkali se smilníky. Nemyslel jsem ale vůbec smilníky tohoto světa ani lakomce, vydřiduchy nebo modláře...
1. Korintským 5:11...nestýkali s někým, kdo si říká bratr, ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvač, opilec nebo vydřiduch....
1. Korintským 6:9...mít podíl na Božím království? Nepleťte seSmilníci, modláři, cizoložníci, rozkošníci, zvrhlíci,...
Efeským 5:5...raději díkůčinění. Můžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo chamtivý člověk (což je modlář)...
1. Timoteus 1:10... na otcovrahy, matkovrahy a vrahy vůbec, na smilníky, zvrhlíky, obchodníky s lidmi, na lháře,...
Židům 13:4...váží a manželské lože je bez poskvrny, vždyť smilníky a cizoložníky čeká Boží soud. Veďte nezištný život...
Zjevení 21:8...bude synem. Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazismilníci, čarodějové, modláři i všichni lháři mají svůj díl...
Zjevení 22:15...a mohli vejít branami do města. Psi, čarodějovésmilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |