Smilná

Hledám varianty 'smilná' [ smilným (1) smilní (2) smilné (1) smilná (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Ezechiel 6:9...na - na to, jak jsem se trápil nad jejich smilným srdcem, které se odvrátilo ode , a nad jejich...
Ozeáš 1:2... Tato země totiž opustila Hospodina jako smilná nevěstka." A tak šel a oženil se s Gomerou, dcerou...
Ozeáš 4:13...jejichž stínu je tak příjemně. Ačkoli vaše dcery smilní a vaše snachy cizoloží, nebudu trestat vaše smilné...
Ozeáš 4:14...a vaše snachy cizoloží, nebudu trestat vaše smilné dcery ani ty vaše cizoložné snachy - vždyť jsou to...
1. Korintským 6:18...Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Copak nevíte, že vaše...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |