Smazány

Hledám varianty 'smazány' [ smažu (1) smazány (2) smazal (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Nehemiáš 3:37...hanebnosti, jejich hříchy nejsou před tebou smazány, neboť brojili proti stavitelům. A tak jsme stavěli...
Izaiáš 43:25...jsi svými vinami! , sám kvůli sobě smažu tvé přestupky a nevzpomenu na tvůj hřích. Osvěž mi...
Skutky 3:19...čiňte pokání a obraťte se, aby vaše hříchy byly smazány a od Hospodina přišel čas odpočinutí, k vám...
Koloským 2:14...spolu s ním obživil: odpustil nám všechny vinysmazal ten nepřátelský dlužní úpis, jehož předpisy byly...
Židům 9:26...teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích. Lidem je určeno jednou zemřít, a potom je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |