Smělost

Hledám varianty 'smělost' [ smělostí (3) smělost (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Micheáš 3:8...mocí, Duchem Hospodinovým, spravedlnostísmělostí, abych Jákobovi jeho vzpouru oznámil a Izraeli...
Skutky 4:13...spaseni!" Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé, žasli...
Skutky 4:29...dej svým služebníkům, mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, se ve...
Skutky 28:31...království a učil o Pánu Ježíši Kristu se vší smělostí a bez překážek. Pavel služebník Krista Ježíše,...

Slova obsahující smělost: smělost (1) smělostí (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |