Směle

Hledám varianty 'směle' [ směle ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 29:1...mi dáš, ti věrně oddělím desátek." Jákob tedy směle vykročil na cestu a přišel do země východních národů....
Numeri 33:3...Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili na cestu. Egypťané zatím pohřbívali všechny...
Deuteronomium 33:21... jenž je velitelům vyhrazen. V čele lidu totiž směle šel a Hospodinovu spravedlnost prováděl, jeho...
Žalmy 54:9... vysvobodí z každého soužení, svým nepřátelům směle pohlédnu do očí! Pro předního zpěváka, na strunné...
Píseň 8:1... z prsou matky kojeným! To bych na potkání směle políbila a nikdo by se na za to nezlobil. Vést...
Izaiáš 54:2...stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři; roztáhni také svoje lana a zatluč kolíky....
Skutky 2:29...radostí!' Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochován - jeho hrob tu máme...
Skutky 4:31... Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Celé to množství věřících mělo...
Skutky 9:27...cestě Pána a mluvil s ním a také jak v Damašku směle mluvil v Ježíšově jménu. A tak s nimi zůstal v...
Skutky 13:46...popírat, cokoli Pavel řekl. Pavel a Barnabáš jim směle odpověděli: "Vy jste měli Boží slovo slyšet jako...
Skutky 14:3...proti bratrům. Přesto tam strávili dlouhý čassměle mluvili o Pánu, který potvrzoval poselství o své...
Skutky 18:26...Ježíši. Znal však jenom Janův křest. Když začal směle mluvit v synagoze, uslyšeli ho Priscilla s Akvilou,...
Skutky 19:8... Pavel pak šel do synagogy a tři měsíce tam směle mluvil; hovořil s lidmi a přesvědčoval je o Božím...
2. Korintským 3:12...to, co zůstává! Právě díky této naději jsme tak směle otevření, ne jako Mojžíš, který si zakrýval tvář...
2. Korintským 10:2... abych vás, přijdu, musel přesvědčit, jak směle si mohu troufnout na ty, kdo si myslí, že žijeme...
Efeským 3:12...skrze víru v něj máme možnost přistupovat k Bohu směle a s důvěrou. Prosím tedy, abyste neklesali na mysli...
Efeským 6:19...mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústasměle oznamovat tajemství evangelia (jehož vyslancem jsem v...
Efeským 6:20...jsem v těchto řetězech), abych je hlásal tak směle, jak mám. Chci, abyste věděli, jak se mi daří a co...
Filemon 1:8...svatých. Proto ačkoli bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, pro lásku raději prosím - ...

Slova obsahující směle: směle (19) směleji (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |