Smělá

Hledám varianty 'smělá' [ smělou (8) smělí (1) smělé (1) smělá (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Přísloví 28:1... i když je nikdo nehoní, spravedliví jsou smělí jako lvi. Když je v zemi bezpráví, mnozí v panují;...
Ezechiel 22:14...prolitou uprostřed tebe! Zdalipak zůstaneš tak smělé a silné ve dnech, kdy s tebou zúčtuji? To říkám ...
2. Korintským 5:6...a dal nám Ducha jako záruku! Proto stále chováme smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v tomto těle...
2. Korintským 5:8...totiž vírou, a ne viděním. S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u...
Židům 3:6...domem. A jeho dům jsme my, pokud si udržíme tu smělou důvěru a hrdou naději. Proto, jak říká Duch svatý:...
Židům 4:16...bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom došli milosrdenství a našli milost,...
Židům 10:35...lepší a trvalé bohatství. Nezahazujte proto svou smělou důvěru - vždyť bude bohatě odměněna! Potřebujete...
1. Jan 2:28...v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, přijde. Víte přece,...
1. Jan 3:21... jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru a přijímáme od něj vše, prosíme, neboť...
1. Jan 4:17...láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den - vždyť jsme na tomto světě...
1. Jan 5:14... abyste věděli, že máte věčný život. Toto je smělá důvěra, kterou k němu máme: Kdykoli o něco prosíme...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |