Směřovala

Hledám varianty 'směřovala' [ směřujme (1) směřují (2) směřuje (2) směřovala (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Jozue 18:12... odkud pokračuje přes severní svah Jerichasměřuje na západ do hor a sahá k bet-avenské poušti....
Jozue 19:13...pokračuje východně od Gat-cheferu a Et-kacinusměřuje k Rimonu a stáčí se k Neji. Kolem se hranice...
Kazatel 3:20...ničím nepřevyšuje, všechno je marnost! Všichni směřují k témuž místu - všichni jsou z prachu, všichni se...
Ezechiel 31:14...vodami. Jeden jak druhý přece musí umřítsměřují pod zem mezi smrtelníky, kteří sestupují do jámy....
Židům 6:1...zlého. Nechme tedy úvodních řečí o Kristusměřujme k dospělosti. Nepokládejme znovu základy - ...
1. Petr 1:21...a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu. Když jste poslušností pravdě očistili své...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |