Smýšlí

Hledám varianty 'smýšlí' [ smýšlíte (1) smýšlíš (1) smýšlím (1) smýšlí (3) smýšleli (1) smýšlel (1) smýšlejte (1) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Samuel 14:13... "Mluv," přivolil. Tehdy mu řekla: "Proč ty sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu? Když král takto mluví,...
Jeremiáš 6:19... přivádím na tento lid neštěstí, ovoce toho, jak smýšleli, neboť slova neposlouchali a můj Zákon zavrhli....
Micheáš 4:12...Kochejme se tím pohledem!" Oni však netuší, jak smýšlí Hospodin; nechápou jeho plán, že je sbírá jak snopy...
Nahum 1:11... Z tebe, Ninive, vyšel ten, jenž o Hospodinu smýšlí zle a spřádá plány zločinné! Tak praví Hospodin: "I...
Římanům 12:3... si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý  smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh...
Filipským 1:7... do konce v den Krista Ježíše. Právem takto smýšlím o vás všech, protože nosíte v srdci; vy všichni...
Filipským 2:5...si každý nehledí jen sebe, ale také druhýchSmýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel...
Filipským 3:15...sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. K čemu jsme ale ...

Slova obsahující smýšlí: smýšlí (3) smýšlím (1) smýšlíš (1) smýšlíte (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |