Smírčí

Hledám varianty 'smírčí' [ smírčí (5) ]. Nalezeno 5 veršù.
Leviticus 1:4...hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před Hospodinem....
2. Letopisů 29:24...krví očistili oltář od hříchu. Tak vykonali smírčí obřady za Izrael; král totiž za celý Izrael nařídil...
Nehemiáš 10:34... novoluních a slavnostech, na svaté dary, na smírčí oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě...
Ezechiel 43:20... Tak jej očistíš od hříchu a vykonáš za něj smírčí obřady. Pak vezmeš býka oběti za hřích a necháš ho...
Ezechiel 43:26... oba bez vady. Po sedm dní se takto budou konat smírčí obřady za oltář, aby byl očištěn a zasvěcen. ty...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |