Smíchu

Hledám varianty 'smíchu' [ smíchu (8) smíchem (1) smích (8) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 21:6...Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se budou smát se mnou."...
Job 8:21...nezříká, nepodpoří však ruku bídáka. Tvá ústa smíchem nakonec naplní, písničku vloží na tvé rty. Tví...
Job 12:4...v ničem za vámi, to přece každý . Jsem alesmíchu i svému příteli: ‚On volá k Bohu, mu prý odpoví!'...
Žalmy 44:14...sousedů vydals nás potupě, všem okolo jsmesmíchu a zábavě. Udělal jsi z nás pořekadlo mezi národy,...
Žalmy 59:9..."Kdo to uslyší?" Tobě jsou, Hospodine, jen pro smích, všem těm pohanům se vysmíváš. Ty jsi síla, tebe...
Žalmy 79:4... Potupě vydáni jsme u svých sousedů, pro smích a zábavu jsme všem dokola! Jak dlouho ještě,...
Žalmy 126:2... zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy:...
Přísloví 14:13... nakonec však bývá cestou ke smrti. Někdy i při smíchu bolí srdce; když skončí radost, smutek zůstane....
Přísloví 29:6...v pasti hříchu, spravedlivý je plný radostného smíchu. Spravedlivý zájem o právo ubohých, darebák o tom...
Kazatel 2:2...si přece blahobyt! A hle - i to je marnost. O smíchu jsem řekl: Pomatenost! O radovánkách: K čemu to?...
Kazatel 7:3... na to pomyslí! Lepší je zármutek nežli smích, smutná tvář srdce zvelebí. Srdce moudrých je v domě...
Kazatel 7:6...zapraští roští, tak rychle vyhoří hlupákův smích. I to je marnost! Nátlak i z moudrého udělá blázna,...
Jeremiáš 48:26...Moáb válí ve zvratcích, je konečně i on pro smích! Copak ses nevysmíval Izraeli? Copak byl chycen mezi...
Ezechiel 22:5...mezi všemi zeměmi. Blízkým i vzdáleným budešsmíchu, slavné svou nečistotou a množstvím hrůz. Pohleď -...
Abakuk 1:10...jak písku sbírají. Králům se jen vysmívají, k smíchu jsou jim vladaři. Každé pevnosti se smějí, navrší...
Jakub 4:9... Dejte se do bědování, truchlete a plačte! Váš smích se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |