Smířeni

Hledám varianty 'smířeni' [ smiřte (1) smířit (2) smířil (1) smíří (1) smířeni (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Leviticus 23:28...práci, neboť je to Den smíření, kdy budete smířeni před Hospodinem, vaším Bohem. Kdokoli by se toho...
Matouš 5:24... nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve potom přijď obětovat svůj...
Římanům 5:10...Jestliže jsme ještě jako nepřátelé byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, čím spíše nás, již smířené,...
1. Korintským 7:11...přece odejde, zůstane nevdaná anebo se smíří s manželem. Stejně tak muž neopouští manželku....
2. Korintským 5:18...nové! A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto...
2. Korintským 5:20...na místě Kristově, jako by skrze nás žádal BůhSmiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil...
Koloským 1:20...všechnu plnost složit v něm a skrze něj se sebou smířit vše. Krví jeho kříže, jím samým, pokoj způsobil tomu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |