Slunečním

Hledám varianty 'slunečním' [ slunečním (1) sluneční (4) ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 16:21...každé ráno, kolik kdo potřeboval k jídlu (ve slunečním žáru se to totiž rozpouštělo). Šestého dne se pak...
2. Královská 23:11...komořího Netan-melecha ve sloupořadí), a spálil sluneční vozy. Rozbořil oltáře, které si judští králové...
Izaiáš 18:4...se budu dívat bez hnutí jak žhavé horko v záři sluneční, jak mlžný opar v horku žní. Ještě před sklizní,...
Izaiáš 19:18...Hospodinu zástupů a jedno z nich se bude nazývat Sluneční město. V ten den bude uprostřed Egypta Hospodinův...
Izaiáš 30:26...padnou pevnosti. Světlo měsíce bude jako světlo sluneční a světlo slunce bude sedmkrát jasnější - jako...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |