Služka

Hledám varianty 'služka' [ služky (4) služku (1) služkou (1) služka (5) služek (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
1. Samuel 25:41...tváří k zemi se slovy: "Hle, tvá služebnice bude služkou, jež umývá nohy služebníků svého pána." Poté...
2. Samuel 14:15...řekla: Povím to králi. Co když král prosbě své služky vyhoví? Možná král svou služku vyslyší a zachrání ji...
2. Samuel 14:16...král prosbě své služky vyhoví? Možná král svou služku vyslyší a zachrání ji ze spárů toho, kdo chce i s...
2. Královská 5:26...a šaty, háje a vinice, brav a skot, sluhyslužky? Námanovo malomocenství proto navěky ulpí na tobě a...
2. Letopisů 28:10...judské a jeruzalémské děti jako své sluhyslužky? Copak sami nemáte před Hospodinem, svým Bohem,...
Přísloví 30:23...jídlem cpát, když se nepříjemná žena vdá a když služka svou paní vystřídá. Tito čtyři jsou na zemi nepatrní...
Matouš 26:69...seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna služka a řekla: "Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Galileje."...
Marek 14:66...dole na dvoře. Přišla tam jedna z veleknězových služek, a když si všimla Petra, jak se ohřívá, podívala se...
Marek 14:69...před dvůr a vtom zakokrhal kohout. Potom ho ta služka uviděla znovu a začala říkat kolemstojícím: "Je to...
Lukáš 12:45...‚Můj pán dlouho nejde' a začal by bít sluhyslužky a jíst, pít a opíjet se, pak jeho pán přijde v den,...
Lukáš 22:56...se mezi i Petr. Jak seděl tváří k ohni, jedna služka si ho všimla, upřeně se na něj podívala a řekla:...
Skutky 12:13... Petr zatloukl na dveře brány a přišla otevřít služka jménem Rhodé. Když poznala Petrův hlas, samou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |