Služebnictvem

Hledám varianty 'služebnictvem' [ služebnictvo (3) služebnictvem (4) služebnictva (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 26:14...zámožným. Měl stáda bravu, stáda skotu a početné služebnictvo. Proto mu Filištíni začali závidět. Všechny...
Genesis 39:11...přišel dělat svou práci v domě, nebyl nikdo ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi...
Genesis 39:14... nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj...
Genesis 50:7...svého otce a doprovázelo jej celé faraonovo služebnictvo, jeho přední dvořané i všichni egyptští...
1. Královská 10:13...přinesla ona. Královna se pak se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun...
2. Letopisů 9:12... než králi přinesla ona. Královna se pak se svým služebnictvem vydala zpět na cestu do vlasti. Král Šalomoun...
Job 1:3...velbloudů, 500 párů dobytka a 500 oslic a také služebnictva měl velmi mnoho. Mezi všemi východními národy...
Matouš 24:45...moudrý služebník, kterého pán ustanovil nad svým služebnictvem, aby jim dával pokrm v patřičný čas? Blaze...
Lukáš 12:42...a moudrý správce, kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, aby jim v patřičný čas dával vyměřený pokrm?...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |