Sluší

Hledám varianty 'sluší' [ sluší (9) ]. Nalezeno 9 veršù.
Soudců 14:10...Samson chystal hostinu, jak se na ženicha sluší. Když místní viděli, že je sám, vybrali třicet družbů...
Žalmy 33:1... Veselte se, spravedliví, v Hospodinu, upřímným sluší chvalozpěv! Oslavujte Hospodina na citeru, na...
Přísloví 10:32...bude vyříznut. Rty spravedlivého znají, co se sluší, ústa darebáků však jen zvrácenost. Falešné váhy se...
Přísloví 26:1... Jako sníh létu, jako sklizni déšť, asi tak sluší tupci čest. Vrabec přeletí, vlaštovka se mihne,...
Římanům 16:2... Přivítejte ji v Pánu, jak se na svaté sluší, a buďte nápomocni, v jakékoli záležitosti by vás...
Efeským 5:3... mezi vámi nejsou ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Stejně tak není namístě sprostota, hloupé...
Koloským 3:18... Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší. Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí...
1. Timoteus 2:10...nebo drahými róbami, ale dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti. Žena přijímá...
Titus 2:3... Také starší ženy se chovají, jak se sluší na svaté: nepomlouvají a nepropadají opilství, ale...

Slova obsahující sluší: nepřísluší (1) nesluší (3) přísluší (1) sluší (9)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |