Sloupoví

Hledám varianty 'sloupoví' [ sloupových (1) sloupovou (1) sloupoví (4) sloupové (6) ]. Nalezeno 12 veršù.
Exodus 27:10...s dvaceti patkami na této straně bude z bronzusloupové háčky a příčky budou stříbrné. Totéž platí pro...
Exodus 27:11...dvacet sloupů s dvaceti patkami bude z bronzusloupové háčky a příčky budou stříbrné. Na západní straně...
Exodus 38:10...s dvaceti patkami na této straně bylo z bronzusloupové háčky a příčky byly stříbrné. Rovněž na severní...
Exodus 38:11...dvacet sloupů s dvaceti patkami bylo z bronzusloupové háčky a příčky byly stříbrné. Na západní straně...
Exodus 38:12...50 loket, s deseti sloupy a deseti patkamisloupové háčky a příčky byly stříbrné. Rovněž přední,...
Exodus 38:17...ze soukaného kmentu. Patky sloupů byly z bronzusloupové háčky a příčky byly stříbrné, obložení jejich...
Exodus 38:28... Zbývajících 1 775 šekelů připadlo na výrobu sloupových háčků, obložení jejich hlavic a na spojovací...
1. Královská 7:6...proti oknu, třikrát nad sebou. Postavil také Sloupovou síň, 50 loktů dlouhou a 30 loktů širokou. Před ...
2. Letopisů 3:4...lodí bylo přes celou šířku 20 loktů kryté sloupoví, 20 loktů vysoké. Vnitřek pokryl čistým zlatem....
Jan 10:23... Ježíš se procházel v chrámě, v Šalomounově sloupoví. Tam ho obstoupili Židé se slovy: "Jak dlouho nás...
Skutky 3:11...se v ohromení seběhli k nim do Šalomounova sloupoví. Když to Petr uviděl, promluvil k lidu: "Izraelité...
Skutky 5:12...a všichni spolu svorně trávili čas v Šalomounově sloupoví. Nikdo jiný se tam k nim neodvažoval připojit, ale...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |