Slonoviny

Hledám varianty 'slonoviny' [ slonoviny (7) slonovinu (2) slonovinou (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
1. Královská 10:18...lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho čistým zlatem. K trůnu vedlo šest...
1. Královská 10:22...jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbroslonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun co do bohatství i co...
1. Královská 22:39...všechno vykonal, jaký postavil palác vykládaný slonovinou a jaká všechna města vystavěl - o tom se, jak...
2. Letopisů 9:17...lesa. Král také pořídil veliký trůn ze slonoviny a pokryl ho ryzím zlatem. K trůnu vedlo šest...
2. Letopisů 9:21...jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbroslonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun co do bohatství i co...
Žalmy 45:9...Myrhou, aloí a kasií voní roucha tvá, z paláců slonoviny se těšíš harfami. Dcery králů jsou mezi tvými...
Píseň 5:14...pruty osázené chrysolity. Jeho břicho - plát slonoviny pokrytý safíry. Jeho stehna - mramorové sloupy na...
Ezechiel 27:6...z bášanských dubů, z kyperských jedlíslonoviny udělali palubu. Plachtu máš z pestrého kmentu z...
Amos 3:15...zimní dům tak jako na letní a zřítí se domy ze slonoviny; ty skvělé domy vymizí, praví Hospodin. Vy,...
Zjevení 18:12...a šarlatu; veškeré vonné dříví, všechno zboží ze slonoviny a všechno zboží z nejdražšího dřeva, mědi, železa...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |