Slitovnici

Hledám varianty 'slitovnici' [ slitovnici ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 25:17...Vyrobíš k také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: bude dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte...
Exodus 25:20... mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici. jsou obráceni čelem k sobě a tvářemi se...
Exodus 25:21...k sobě a tvářemi se sklánějí nad slitovniciSlitovnici pak položíš jako příkrov na truhlu, do níž...
Exodus 26:34...svatyni pak na Truhlu svědectví umístíš slitovnici. Venku před oponu postavíš stůl; naproti stolu,...
Exodus 30:6...před oponu zastírající Truhlu svědectví, před slitovnici přikrývající Svědectví, kde se s tebou budu...
Exodus 31:7...ti přikázal: Stan setkávání, Truhlu svědectvíslitovnici ležící na , veškeré náčiní stanu, stůl a jeho...
Exodus 35:12... svlaky, sloupy a patky, Truhlu, její tyčeslitovnici, zastírající oponu, stůl, jeho tyče a všechno...
Exodus 37:6... Vyrobil také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: byla dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte...
Exodus 37:9...měli rozpjatá křídla, jimiž zastiňovali slitovnici. Byli obráceni čelem k sobě a tvářemi se...
Exodus 39:35...zastírající oponu, Truhlu svědectví, její tyčeslitovnici, stůl a všechno jeho náčiní, chleby předložení...
Leviticus 16:2...do nejsvětější svatyně (totiž za oponu, před slitovnici ležící na Truhle), aby nezemřel, neboť se budu...
Leviticus 16:13...oponu. Před Hospodinem položí kadidlo na oheň, a slitovnici ležící na Truhle svědectví zakryje oblak z...
Leviticus 16:14...na východní stranu slitovnice; rovněž před slitovnici sedmkrát stříkne prstem trochu krve. Potom...
Leviticus 16:15...tak, jako naložil s krví býka: stříkne ji na slitovnici a před slitovnici. Tak očistí nejsvětější...
1. Letopisů 28:11...komor a vnitřních místností i prostoru pro slitovnici jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na...
Židům 9:5...byli cherubové Boží slávy, kteří zastiňovali slitovnici. O tom všem ale teď není třeba mluvit dopodrobna...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |