Slavnostním

Hledám varianty 'slavnostním' [ slavnostnímu (1) slavnostním (2) slavnostních (4) slavnostní (4) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 23:18...krev oběti s čímkoli kvašeným. Z tuku  slavnostní oběti do rána nic nezbude. Nejlepší prvotiny...
1. Královská 22:10...Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u...
2. Královská 5:5...stříbra, šest tisíc šekelů zlata a desatero slavnostních šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto...
2. Královská 5:22...hor. Dej jim, prosím, talent stříbra a dvoje slavnostní šaty." "Ale jistě!" odpověděl Náman a přemlouval...
2. Královská 5:23...stříbra do dvou pytlů, přidal k tomu dvoje slavnostní šaty a všechno to svěřil dvěma svým mládencům,...
2. Letopisů 18:9...Král Izraele a Jošafat, král Judy, seděli ve slavnostním rouchu na svých trůnech na prostranství u...
Ezdráš 3:10...základy Hospodinova chrámu, kněží oblečení do slavnostních rouch stáli na svých místech s trubkami stejně...
Zachariáš 3:4..."Hle, snímám z tebe tvůj hřích a oblékám ti slavnostní roucho." Řekl jsem: "Vsaďte mu na hlavu čistý...
Marek 12:38...si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, nechají se zdravit na tržištích,...
Lukáš 20:46...si pozor na znalce Písma, kteří rádi chodí ve slavnostních pláštích, milují zdravení na tržištích, přední...
Židům 12:23...Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů, k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou...

Slova obsahující slavnostním: slavnostním (2) slavnostnímu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |