Slavně

Hledám varianty 'slavně' [ slavně ]. Nalezeno 10 veršù.
Exodus 15:1...tuto píseň Hospodinu: "Zazpívám Hospodinuslavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře! síla,...
Exodus 15:21... Miriam jim předzpěvovala: "Zpívejte Hospodinuslavně se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře!" Když...
Numeri 24:18...poražen bude Seír od svých nepřátel, Izrael bude slavně vítězit. Panovat bude, kdo z Jákoba vzejde, vyhubí...
Žalmy 49:17...nestrachuj, když někdo bohatne ani když jeho dům slavně vzmáhá se. zemře, nic s sebou nepobere, jeho...
Žalmy 66:2...svět, o jeho slavném jménu zpívejte, jeho chválu slavně hlásejte! Řekněte Bohu: Jak ohromné jsou skutky tvé!...
Žalmy 112:9... jeho spravedlnost navždy zůstává, jeho roh se slavně pozvedá. Při pohledu na to zuří ničema, zuby skřípe...
Izaiáš 14:18...a vězně domů nepouštěl?" Králové národů slavně pohřbeni,každý ve své hrobce leží si. Ty jsi však...
Izaiáš 42:21...Hospodin toužil ve své spravedlnosti svůj Zákon slavně zvelebit. Toto je ale oloupený, ožebračený lid,...
Ezechiel 34:29...a nikdo je nevyděsí. Způsobím, že jejich setba slavně poroste. Nebudou v zemi trpět hladem a nebudou...
Filipským 4:19...a příjemná. Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. Našemu...

Slova obsahující slavně: slavně (10) slavnější (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |