Sladké

Hledám varianty 'sladké' [ sladký (2) sladkou (2) sladké (1) sladká (6) ]. Nalezeno 11 veršù.
Přísloví 9:17...Všechny nerozumné vyzývá: "Kradená voda je tak sladká, zakázaný pokrm tolik příjemný!" Netuší hňup, že...
Přísloví 13:19...domluvy , bude vážený. Splněná touha je v duši sladká; tupcům je odporné varovat se zla. Kdo chodí s...
Přísloví 24:13...med, můj synu, vždyť je tak dobrý, plástev je sladká na patře. Právě tak zachutná tvé duši moudrost -...
Přísloví 27:7...pláství medu pohrdá, hladovému se každá hořkost sladká zdá. Jako pták vyplašený ze svého hnízda je člověk...
Kazatel 11:7...to, či ono, či zda je stejně dobré obojí. Jak sladké je světlo; vidět slunce je tak příjemné! Jakkoli...
Jeremiáš 31:26...Nato jsem se probudil a prohlédl. Můj spánek byl sladký. "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy dům...
Joel 1:5... plakejte, kvílejte všichni, kdo víno pijete! O sladký mok jste přišli teď, od vašich úst byl odtržen. Do...
Jakub 3:11...to nemá být! Chrlí snad pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může snad, bratři moji, fíkovník...
Jakub 3:12...réva fíky? Stejně tak solný pramen nevydává sladkou vodu. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? to...
Zjevení 10:9...V břiše ti způsobí hořkost, ale v ústech ti bude sladká jako med." Vzal jsem tedy tu knížku z ruky anděla a...
Zjevení 10:10...z ruky anděla a snědl jsem ji. V ústech mi byla sladká jako med, ale když jsem ji snědl, měl jsem v břiše...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |