Slabostí

Hledám varianty 'slabostí' [ slabostmi (4) slabostí (3) slabosti (11) slabost (3) ]. Nalezeno 19 veršù.
Deuteronomium 25:18... a pobil tvůj zadní voj, všechny, kdo pro slabost zůstávali pozadu. ti Hospodin, tvůj Bůh, ...
Žalmy 107:5... Hladoví byli a trpěli žízní, umdlévali slabostí. Volali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je...
Žalmy 142:4... své trápení mu svěřuji. Na duchu klesám slabostí, ty ale o stezce víš! Na cestě, kterou se...
Žalmy 143:4...temnotě tak jako dávno zemřelé. Na duchu klesám slabostí, srdce mám plné zděšení. Vzpomínám na dny, které...
Římanům 6:19...spravedlnosti. S ohledem na vaši lidskou slabost to řeknu ještě názorněji: Jako jste své údy...
Římanům 8:3...zákona hříchu a smrti. Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal svého...
Římanům 8:26...očekáváme. Právě tak nám také Duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit,...
Římanům 15:1...není z víry, je hřích. My silní musíme nést slabosti těch, kdo silní nejsou. Nemějme ohled jen sami na...
1. Korintským 1:25...bláznovství je totiž moudřejší než lidé a Boží slabost je silnější než lidé. Podívejte se, bratři, jak vás...
1. Korintským 2:3... a to toho ukřižovaného. Přišel jsem mezi vás ve slabosti, v bázni a velmi rozechvěn. poselství a kázání...
2. Korintským 11:30...Když se musím chlubit, pochlubím se svými slabostmi. Bůh a Otec Pána Ježíše je požehnaný navěky -...
2. Korintským 12:5...sám sebou se chlubit nehodlám, jedině snad svými slabostmi. I kdybych se chtěl pochlubit, nebyl bych...
2. Korintským 12:9...ti stačí. moc se plně projeví uprostřed slabosti." Milerád se tedy budu chlubit svými slabostmi,...
2. Korintským 12:10...na mně spočívala Kristova moc. S radostí snáším slabosti, příkoří, strádání, pronásledování a úzkosti pro...
Galatským 4:13... na začátku jsem vám kázal evangelium v tělesné slabosti. I když můj stav byl pro vás zkouškou, nepohrdli...
Židům 4:15...ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen...
Židům 5:2...nevědomým a zbloudilým - vždyť i on sám podléhá slabosti, a proto musí obětovat nejen za hříchy lidu, ale i...
Židům 7:28...ustanovuje za velekněze lidi, kteří mají své slabosti, ale slovo přísahy, jež přišla po Zákonu,...
Židům 11:34...žár ohně, unikali ostří meče, bývali posilněnislabosti, stávali se silnými v boji a obraceli na útěk...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |