Slabí

Hledám varianty 'slabí' [ slabým (1) slabých (1) slabý (11) slabí (4) slabému (2) slabé (6) ]. Nalezeny 22 verše.
Numeri 13:18...je ta země a jaký lid v bydlí. Je silný, nebo slabý? Je jich málo, nebo hodně? Jaká je země, v níž bydlí?...
Soudců 16:7...novými tětivami, které ještě nevyschly, byl bych slabý jako každý jiný." Filištínští vládci za tedy...
Soudců 16:11... které se ještě na nic nepoužily, byl bych slabý jako každý jiný." Dalila pak vzala nové provazy a...
Soudců 16:13... vpletla do osnovy a utáhla kolíkem, byl bych slabý jako každý jiný." Když pak usnul, Dalila vzala sedm...
Soudců 16:17... oholili, síla by opustila a byl bych slabý jako každý jiný." Dalila poznala, že všechno...
1. Samuel 3:2...vidění nebylo časté. Elí měl v době tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci spal na svém obvyklém...
1. Samuel 15:9...dobré, nechtěli vyhladit, ale všechno podřadnéslabé vyhladili jako proklaté. Tehdy Samuel dostal slovo...
2. Letopisů 14:10...svému Bohu: "Hospodine, nikdo jiný nemůže pomoci slabému proti takové přesile. Pomoz nám, Hospodine, Bože...
Job 26:2...na to řekl: "Jak pěkně umíš slabému pomoci! Jak jsi bezmocného přímo zachránil! Jakou...
Job 26:14...poranil. A to jsou z jeho cest pouhé okraje, jen slabý šepot o něm slyšíme - burácení jeho moci kdo by...
Izaiáš 19:16...kmenem ani rákosem! V ten den budou Egypťané slabí jako ženy - budou se třást strachy před zdviženou...
Izaiáš 25:4... město krutých pohanů ctí, neboť ses pro slabé stal pevností, pevností ubohých v jejich úzkosti,...
Skutky 20:35...vám ukázal, že máme poctivě pracovat, pomáhat slabým a pamatovat na slova Pána Ježíše, který řekl:...
1. Korintským 1:27...tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné. Bůh vyvolil...
1. Korintským 4:10...blázni, ale vy jste v Kristu rozumní; my jsme slabí, vy však silní; vy máte slávu, my však ostudu. Do...
1. Korintským 9:22...Božího Zákona - podléhám zákonu Kristovu). Pro slabé jsem slabý, abych získal slabé. Pro všechny jsem vším...
1. Korintským 11:30...vlastní odsouzení. To proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných, a mnozí dokonce umírají. Kdybychom se...
2. Korintským 11:29...ještě starost o všechny církve. Když je někdo slabý, neslábnu snad s ním? Když někdo hřeší, nesžírám se...
2. Korintským 13:3... že ve mně mluví Kristus. Ten vůči vám není slabý - naopak je mezi vámi mocný! Byl sice ukřižován jako...
2. Korintským 13:4...je mezi vámi mocný! Byl sice ukřižován jako slabý, ale teď žije Boží mocí; i my jsme v něm slabí, ale...
2. Korintským 13:9...proti pravdě, jedině za pravdou. Rádi budeme slabí, jen když vy budete silní; proto se modlíme za vaši...
1. Tesalonickým 5:14...neukázněné, těšte malomyslné, podporujte slabé a se všemi mějte trpělivost. Dejte pozor, nikdo...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |