Slýcháno

Hledám varianty 'slýcháno' [ slýcháno (1) slýchali (9) slýchal (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 4:32...něco tak velikého anebo bylo o něčem takovém slýcháno. Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z...
Job 42:5... ptát a ty poučíš.' Dosud jsem o tobě jen slýchal pověsti, teď však na vlastní oči spatřuji. Proto...
Žalmy 48:9...širém moři zmítané větrem východním. O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve...
Matouš 5:21... nikdy nevstoupíte do nebeského královstvíSlýchali jste, že předkům bylo řečeno: ‚Nezabíjej,' a...
Matouš 5:27...nevyjdeš, dokud nevrátíš poslední haléřSlýchali jste, že bylo řečeno: ‚Necizolož.' vám však...
Matouš 5:33...a každý, kdo si zapuzenou vezme, cizoložíSlýchali jste také, že předkům bylo řečeno: ‚Nebudeš křivě...
Matouš 5:38...‚Ano' ano a ‚Ne' ne. Co je nad to, je od zléhoSlýchali jste, že bylo řečeno: ‚Oko za oko, zub za zub.' ...
Matouš 5:43...toho, kdo si od tebe chce půjčit, se neodvracejSlýchali jste, že bylo řečeno: ‚Miluj svého bližního a...
Římanům 9:26...svým, nemilovanou budu milovat." "Na místě, kde slýchali: ‚Nejste můj lid,' syny živého Boha se budou...
Židům 2:3...sám Pán a nám je potvrdili ti, kteří jej slýchali, což Bůh podle své vůle zároveň dosvědčoval...
1. Jan 2:7...je to ono staré přikázání, to slovo, které jste slýchali od počátku. To, co vám píšu, je však zároveň nové...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |