Skvělém

Hledám varianty 'skvělém' [ skvělých (2) skvělou (1) skvělém (2) skvělé (9) ]. Nalezeno 14 veršù.
Soudců 15:18...velikou žízeň, a tak volal k Hospodinu: "Po tom skvělém vítězství, které jsi dal svému služebníku, teď...
Job 36:4...slova opravdu nejsou žádné lži, máš tu člověka skvělých znalostí. Hle, Bůh je mocný a není váhavý, je...
Job 41:4...Nechci pomlčet o jeho údech, o jeho síleskvělé postavě: Kdo ho z jeho pláště vysvlékne? Kdo...
Žalmy 16:6...Vyměřeny jsou mi blažené krajiny, dostalo se mi skvělé dědictví! Hospodina, svého Rádce, velebím, i v noci...
Přísloví 4:2...otcovské poučení, dávejte pozor a rozum získáteSkvělé poznání vám totiž nabízím; neopouštějte učení....
Přísloví 28:10...jámy padne svůdce poctivých, na bezúhonné čeká skvělé dědictví. Boháč sám sobě připadá moudrý, rozumný...
Izaiáš 2:16...hradby, pro všechny mořské lodi, pro všechny skvělé koráby. Ponížena bude hrdost člověka, lidská pýcha...
Izaiáš 44:13... rýsuje kružítky. Zhotoví z toho lidský tvarskvělou podobiznu člověka, aby v domě seděla. Předtím však...
Jeremiáš 22:7... každého v plné zbroji; zporážejí ty tvé skvělé cedry a naházejí do ohně! budou lidé z mnoha...
Ezechiel 23:41...koupala, oči si líčila, šperky se zdobila, na skvělém loži ses usadila za prostřený stůl, na který jsi...
Ezechiel 28:7... ty nejukrutnější pohany. Vytasí meče proti tvé skvělé moudrosti, tu tvoji nádheru ti znesvětí. Nakonec ...
Ezechiel 31:16...útěchy všechny stromy Edenu, ty nejlepší ze skvělých stromů napájených v Libanonu. I ony totiž jako on...
Amos 3:15...jako na letní a zřítí se domy ze slonoviny; ty skvělé domy vymizí, praví Hospodin. Vy, bášanské krávy,...
Zachariáš 11:3...je vykácen! Slyš, to kvílejí pastýři - jejich skvělé louky zničeny! Slyš, to řvou mladí lvi - jordánské...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |