Skutkům

Hledám pøesnì 'skutkům'. Nalezeno 12 veršù. Další varianty: skutky (169) skutkům (12) skutků (45) skutku (4) skutkem (2) skutek (10) skutcích (14)
1. Samuel 12:7...soudil kvůli všem Hospodinovým spravedlivým skutkům, které pro vás a vaše otce vykonal: Poté, co Jákob...
Žalmy 86:8...mi odpovíš. Žádný bůh není, Pane, jako ty, tvým skutkům není podobných! Všechny národy, kterés učinil,...
Jan 10:38...však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli, že Otec je ve mně a v...
Jan 14:11... jsem v Otci a Otec ve mně, jen kvůli těm skutkům věřte. Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, bude...
Římanům 11:6...vyvolených milostí. Je to díky milosti, ne díky skutkům - jinak by milost nebyla milost. Co dodat?...
Galatským 3:2...od vás dozvědět jedno: Přijali jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli?...
Galatským 3:5...vám Bůh Ducha a působí mezi vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli?...
Efeským 2:10...dílo! Bůh nás v Kristu Ježíši stvořil k dobrým skutkům, které předem připravil, abychom se jim věnovali....
2. Timoteus 1:9...spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou...
Židům 10:24...jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají...
Jakub 2:22...Izáka na oltář? Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění! Tak se...
Jakub 2:24...přítele. Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |