Skutek

Hledám pøesnì 'skutek'. Nalezeno 10 veršù. Další varianty: skutky (169) skutkům (12) skutků (45) skutku (4) skutkem (2) skutek (10) skutcích (14)
Růt 2:12...jsi předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí! Kéž hojně odmění Hospodin, Bůh Izraele,...
Přísloví 12:14... Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátí. Hlupák je přesvědčen, že jde...
Kazatel 3:17...Bůh přivede na soud; tam přijde čas na každý skutek i úmysl. Pomyslel jsem si: Tímto způsobem Bůh lidi...
Amos 8:7...Pýše Jákobově: "Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek." Copak se kvůli tomu neotřese země, nedá se každý...
Jan 6:29...se ho. Ježíš jim odpověděl: "Toto je ten Boží skutek - abyste věřili v toho, kterého on poslal." "Jaký...
Jan 7:21...zabít?" Ježíš jim odpověděl: "Udělal jsem jeden skutek a všichni se divíte. Mojžíš vám vydal obřízku...
Jan 10:33...kamenovat?" "Nechceme kamenovat za dobrý skutek, ale za rouhání," odpověděli mu Židé. "Jsi člověk, a...
Filipským 2:12...pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli,...
2. Tesalonickým 1:11...mocně naplnil každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek víry. Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve...
Filemon 1:14...jsem nic udělat bez tvého vědomí, aby tvůj dobrý skutek nebyl vynucený, ale dobrovolný. Snad proto ti byl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |