Skutečně

Hledám varianty 'skutečně' [ skutečně ]. Nalezeno 9 veršù.
Numeri 5:14...se muže žárlivost vůči jeho manželce, se skutečně poskvrnila či nikoliv, přivede ji ke knězi a...
Numeri 13:27..."Přišli jsme do země, do níž jsi nás poslalSkutečně oplývá mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenže...
Deuteronomium 8:19...tvým otcům a která platí dodnes. Pokud bys však skutečně zapomněl na Hospodina, svého Boha, a následoval...
1. Samuel 3:20...od Danu po Beer-šebu tak poznal, že Samuel je skutečně Hospodinův prorok. Hospodin se pak i nadále...
Ezdráš 5:17...v babylonském královském archivu, zda král Kýros skutečně nařídil stavbu Božího domu v Jeruzalémě. Nechť nám...
Jan 17:8...jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijaliSkutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi...
Skutky 25:11...neublížil, jak sám velmi dobře víš. Jsem-li skutečně vinen a spáchal jsem něco, zač si zasloužím smrt,...
1. Tesalonickým 2:13...jste je ne jako lidské slovo, ale jako to, čím skutečně je, totiž slovo Boží, které koná své dílo ve vás...
1. Timoteus 5:5...oplácet péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbíSkutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |