Skrápěl

Hledám varianty 'skrápěl' [ skrápět (1) skrápěn (1) skrápěly (1) skrápěla (1) skrápěl (4) skrápěj (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 50:1...ke svému lidu. Josef se vrhl na otcovu tvářskrápěl ji slzami a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům,...
2. Královská 16:15...a moučnou oběť s úlitbou za všechen lid zeměSkrápěj ho krví zápalů a obětí. Co dělat s tím bronzovým...
Job 36:28...srážely, aby se pak z mraků proudem valilyskrápěly lidstvo v hojnosti. Což někdo rozumí, jak se...
Žalmy 68:10...Bohem, Bohem Izraele! Vydatným deštěm, Božeskrápěl jsi, osvěžoval jsi své zemdlené dědictví. V něm...
Žalmy 78:24...příkaz oblakům shůry, otevřel nebeské průduchySkrápěl je manou, aby jedli, dal jim nebeské obilí! Lidé...
Ezechiel 43:18... aby se na něm přinášely zápalné oběti a aby byl skrápěn krví, dáš levitským kněžím z rodu Sádokova, kteří...
Amos 4:7...když do žně zbývaly tři měsíce. Jedno město jsem skrápěl deštěm, druhému jsem jej však odepřel; jeden díl...
Lukáš 7:38...poklekla s pláčem zezadu u jeho nohou, začala mu skrápět nohy slzami a vlastními vlasy je utírala; líbala mu...
Lukáš 7:44...domu, nepodal jsi mi vodu na nohy, ale ona mi skrápěla nohy slzami a utírala je svými vlasy. Nepolíbil...

Slova obsahující skrápěl: skrápěl (4) skrápěla (1) skrápěly (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |