Skoro

Hledám varianty 'skoro' [ skoro (8) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 25:32...mi teď hned své prvorozenství." "Vidíš, že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi...
Jozue 10:13...zastavilo uprostřed nebe a nespěchalo k západu skoro celý den. Takový den nenastal nikdy předtím ani potom...
Žalmy 73:2... k těm, kdo čisté srdce chovají! nohy ale skoro uklouzly, kroky málem zbloudily. Začal jsem totiž...
Žalmy 119:87...tvé příkazy; zrádci pronásledují, pomoz miSkoro vyhladili ze země, nepustil jsem se však tvých...
Skutky 13:44... Příští sobotu se ke slyšení Božího slova sešlo skoro celé město. Když Židé uviděli ty davy, naplnila je...
Skutky 19:26...odvrátil veliké množství lidí nejen v Efesu, ale skoro po celé Asii. Že prýbohové vyrobení rukama nejsou...
Římanům 4:19..."Tak početné bude tvé símě." I když mu bylo skoro sto let, neochaboval ve víře při pohledu na své ...
1. Korintským 11:18...scházíte v církvi, máte mezi sebou roztržky, a skoro tomu věřím. Musí totiž mezi vámi být i rozdělení, aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |