Sklony

Hledám varianty 'sklony' [ sklony (4) sklonům (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Exodus 32:22...se, pane můj. Sám víš, jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás...
Galatským 5:16...Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu;...
Galatským 5:17...Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si...
Galatským 5:24... ukřižovali svou tělesnost s jejími vášněmisklony. Žijeme-li Duchem, pak se Duchem také řiďme...
Koloským 3:5...slávě ukážete i vy. Umrtvěte proto své pozemské sklony - smilstvo, nečistotu, vášeň, zlé choutky a hlavně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |