Sklidí

Hledám varianty 'sklidí' [ sklizeni (1) sklizena (1) sklidit (1) sklidíš (4) sklidím (1) sklidili (1) sklidil (2) sklidí (11) skliď (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Genesis 26:12...zemřít!" Izák pak v zemi sel a téhož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A tak se...
Exodus 23:16...neukáže s prázdnou. Zachovávej Slavnost žní, kdy sklidíš prvotiny své práce, prvotiny toho, co jsi zasel na...
Deuteronomium 26:2...usadíš se v , odděl prvotiny všech plodů, jež sklidíš v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Vlož je...
Deuteronomium 28:38...a posměšek. I když na poli zaseješ spoustu zrnísklidíš málo; sežerou je kobylky. I když vysázíš vinice a...
Job 24:24... a hned jsou pryč, sníženi budou a jako všichni sklizeni, jako klasy budou skoseni. Což to tak není? Kdo ...
Žalmy 126:5...potoky! Ti, kteří rozsévali se slzamisklidí úrodu s jásáním. Ten, který s pláčem vychází, aby...
Přísloví 12:14...však ujde trápení. Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátí. Hlupák je...
Přísloví 22:8...je věřitelovým otrokem. Kdo seje bezprávísklidí neštěstí; jeho hrůzovláda pomine. Požehaný je ten,...
Jeremiáš 8:13... s nimi zúčtuji, praví Hospodin. Nadobro je sklidím, praví Hospodin; nezbude ani hrozen na vinici, na...
Jeremiáš 12:13...smrtelník nebude mít klid! Zasejí pšenicisklidí trní, bez výsledku se budou dřít. Tím, co sklidí,...
Jeremiáš 31:5...na horách v Samaří a ti, kdo je vysadí, je také sklidí. Přijde den, kdy zvolají strážci v pohoří Efraim:...
Jeremiáš 40:12...přišli za Gedaliášem do Micpy v judské zemi, kde sklidili spoustu vína a ovoce. Jochanan, syn Kareachův, a...
Pláč 4:9...vykrváceli na svá zranění, než ti, kdo nemají co sklidit na poli. Soucitné ruce žen vařily vlastní děti - ty...
Ozeáš 8:7...třísky to tele v Samaří! Protože vítr zasévalisklidí vichřici. Klasy zůstanou bez zrní, budou bez úrody,...
Galatským 6:7... Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla...
Galatským 6:8...sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělosklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha...
Jakub 3:18...a nepokrytecká. Ti, kdo rozsévají pokojsklidí ovoce spravedlnosti. Odkud pocházejí boje a sváry...
Zjevení 14:16...na oblaku, mrštil svůj srp na zem a země byla sklizena. Z chrámu, který je v nebi, pak vyšel další anděl...
Zjevení 14:18... který měl ostrý srp: "Napřáhni svůj ostrý srpskliď hrozny vinice země, neboť její hrozny dozrály!" Tehdy...
Zjevení 14:19...dozrály!" Tehdy ten anděl vrhl svůj srp na zemsklidil víno země a vhodil je do velikého lisu Božího hněvu...

Slova obsahující sklidí: nesklidí (3) sklidí (11) sklidím (1) sklidíš (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |