Sklady

Hledám varianty 'sklady' [ sklady (3) skladů (1) skladu (1) skladech (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
1. Letopisů 26:15...si vylosoval Jižní bránu a jeho synům připadly sklady. Šupim a Chosa si vylosovali Západní bránu, k níž...
1. Letopisů 26:17... na severu denně čtyři, na jihu denně čtyři, při skladech dvě a dvě, ve dvoře na západě čtyři pro silnici a...
2. Letopisů 8:4...také Tadmor a v Chamátu vybudoval všechna města skladů. Postavil také Horní a Dolní Bet-choron, města...
2. Letopisů 16:4...Ijon, Dan, Abel-majim a všechny zásobovací sklady měst v kraji Neftalí. Jakmile se to Baaša doslechl,...
2. Letopisů 32:28... balzámů, štítů a všemožných klenotů. Měl sklady obilí, vína i oleje, chlévy pro všemožný dobytek a...
Nehemiáš 10:39...z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladu. Synové Izraele včetně synů Leviho budou přinášet...
Nehemiáš 12:25...i Akub drželi stráž při branách a hlídky při skladech v branách. Ti působili za dnů Joakima, syna...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |