Sklíčenou

Hledám varianty 'sklíčenou' [ sklíčeným (1) sklíčených (1) sklíčený (2) sklíčenou (1) sklíčení (1) sklíčené (3) sklíčená (4) ]. Nalezeno 12 veršù.
Deuteronomium 28:65... Hospodin ti tam bázlivé srdce, vyhaslé očisklíčenou duši. Tvůj život bude stále viset na vlásku, v...
Ester 6:12...do královského paláce, ale Haman spěchal domů sklíčený a s hlavou zahalenou. Když Haman vypravoval své...
Žalmy 34:19...úzkostí! Hospodin je blízko ztrápeným srdcímsklíčené v duchu zachrání! Mnohá trápení zažívá spravedlivý...
Žalmy 42:6...chval, když o svátku se zástup radoval. Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni...
Žalmy 42:7... on je můj Bůh, záchrana! Duše je ve mně sklíčená, proto na tebe vzpomínám v kraji Jordánu a Hermonu...
Žalmy 42:12... když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni...
Žalmy 43:5... budu na citeře, Bože, můj Bože! Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni...
Žalmy 51:19...nad oběti - nepohrdneš, Bože, srdcem kajícnýmsklíčeným. Ve své dobrotě smiluj se nad Sionem, zdi...
Žalmy 145:14...všechny, kdo klesají, pozvedá všechny, kdo jsou sklíčení. Oči všech k tobě vzhlížejí, abys je krmil v čase...
Žalmy 146:8... Hospodin slepým oči otvírá, Hospodin zvedá sklíčené, Hospodin miluje poctivé, Hospodin chrání příchozí...
Izaiáš 57:15...Žiji vysoko a ve svatosti, ale i s tím, kdo je sklíčený a pokorný, abych oživil ducha pokorných, abych...
2. Korintským 7:6...boje, zevnitř obavy. Ale Bůh, který potěšuje sklíčené, nás potěšil příchodem Tita, a nejen jeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |