Skláněli

Hledám varianty 'skláněli' [ sklání (1) skláněli (1) skláněla (1) skláněl (1) sklánějí (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
Genesis 49:8...nepřátel! Synové tvého otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu...
Exodus 25:20... jsou obráceni čelem k sobě a tvářemi se sklánějí nad slitovnici. Slitovnici pak položíš jako...
Exodus 37:9... Byli obráceni čelem k sobě a tvářemi se skláněli nad slitovnici. Vyrobil také stůl z akáciového...
Žalmy 68:14... hospodyně si kořist rozdělí!" I když vás k zemi skláněla břemena, křídla holubice jsou stříbrem pokrytá,...
Žalmy 97:7...svými modlami - všichni bohové se před ním sklánějí! Sion se veselí, když to slyší, judské osady se...
Žalmy 113:6...jako náš Bůh, Hospodin, jenž trůní ve výši, jenž sklání se a na vše pohlíží, na vše na nebi i na zemi?...
Ozeáš 11:4...jim tím, kdo nadnáší jho, které nosí na šíjiskláněl jsem se k nim, abych je nakrmil. Nevrátí se snad do...
Abakuk 3:6... Odvěká pohoří se drolí na kusy, věčná návrší se sklánějí - jemu patří stezky věčnosti! Kúšanské stany vidím...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |