Skřípe

Hledám varianty 'skřípe' [ skřípe (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Job 16:9... Bůh, nenávidí , můj sok proti mně zuby skřípe, probodává pohledem. Kdekdo si na ústa otevře,...
Žalmy 37:12... Ničema proti poctivému kuje pikle, zuby na něj skřípe zuřivě, Hospodin se mu ale směje - vidí, že přichází...
Žalmy 112:10...pozvedá. Při pohledu na to zuří ničema, zuby skřípe a celý vrávorá - tužba ničemů bude zmařena! ...
Marek 9:18...se ho zmocní, trhá jím a on pěnu u ústskřípe zuby a celý ztuhne. Řekl jsem tvým učedníkům, ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |