Skáceny

Hledám varianty 'skáceny' [ skácí (1) skáceny (2) skáceli (2) skácela (1) skácel (4) skácejte (1) skácejí (1) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 49:17...na stezce, jež koně uštkne do paty a jezdec se skácí zpět. Ó Hospodine, čekám na tvé...
Exodus 34:13...sloupy roztříštěte a jejich posvátné kůly skácejte. Nesmíte se klanět jinému bohu, protože Hospodin,...
Soudců 6:30...ven, zemře - za to, že strhl Baalův oltářskácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu...
1. Samuel 17:49...do čela. Kámen se mu zaryl do čela a on se skácel tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína...
1. Samuel 28:20...rukou Filištínů." Vtom se Saul, jak byl dlouhýskácel k zemi. Samuelova slova ho tak vyděsila, že ho...
2. Samuel 22:39...je porazil. Udeřil jsem je, nevstanou znovuskáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji,...
Žalmy 18:39...je porazil. Udeřil jsem je, nevstanou znovuskáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji,...
Izaiáš 9:9...budeme stavět z kamení! Plané fíkovníky byly skáceny, my je však vyměníme za cedry!" Hospodin proti nim...
Jeremiáš 18:23... nepřehlížej jejich hřích! Jen se před tebou skácejí; v čase svého hněvu zakroč proti nim! Hospodin...
Ezechiel 6:6...skončí jako trosky, kadidlové oltáříky budou skáceny a vaše výtvory budou smeteny. mezi vámi budou...
Skutky 5:5...lidem, ale Bohu!" Když Ananiáš uslyšel ta slovaskácel se mrtev k zemi. Na všechny, kdo to slyšeli, padla...
Skutky 5:10...tvého muže, a vynesou i tebe." Ihned se mu skácela mrtvá k nohám. Když mladíci vešli, nalezli ji...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |