Silnice

Hledám varianty 'silnice' [ silnicím (1) silnicích (2) silnici (4) silnice (6) ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 20:19...Synové Izraele mu odpověděli: "Půjdeme po silnici. Kdybychom se my nebo náš dobytek napili tvé vody,...
Soudců 5:6...Šamgara, syna Anatova, za dnů Jaeliných zpustly silnice a ten, kdo na cesty vydával se, stezkami klikatými...
Soudců 20:31...začali pobíjet vojáky. Na bitevním poli a na silnicích do Bet-elu a do Gibeje padlo z Izraele asi třicet...
Soudců 20:32...řekli: "Utíkejme, je odlákáme od města silnicím." Hlavní voj Izraelců tedy ustoupil a znovu se...
Soudců 20:45...do pouště k Rimonské skále, ale Izraelci jich na silnicích dostihli ještě pět tisíc. Hnali je ke Gidomu,...
Soudců 21:19...(Je to severně od Bet-elu, východně od silnice vedoucí z Bet-elu do Šechemu a jižně od Lebony.) A...
1. Samuel 6:12...k Bet-šemeši. Šly stále stejným směrem po téže silnici. Bučely, ale neuhnuly napravo ani nalevo....
2. Královská 18:17... postavili se u strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli. Volali krále, ale vyšel k nim...
1. Letopisů 26:16...si vylosovali Západní bránu, k níž vede vyvýšená silnice. Hlídka stála vedle hlídky: na východě jich bylo...
1. Letopisů 26:18...skladech dvě a dvě, ve dvoře na západě čtyři pro silnici a dva pro dvůr. Toto jsou oddíly strážných ze synů...
Izaiáš 7:3... Potkáš ho u konce strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli, a řekneš mu: Zůstaň klidný,...
Izaiáš 36:2... Když se postavil u strouhy Horního rybníka, u silnice k Valchářovu poli, vyšel k němu správce paláce...
Izaiáš 62:10... připravte cestu pro můj lid! Budujte, budujte silnici, vyberte kamení, zvedněte korouhev pro národy! Hle,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |