Silnějším

Hledám varianty 'silnějším' [ silnějším (2) silnějších (1) silnějšího (1) silnější (17) ]. Nalezen 21 verš.
Genesis 25:23...lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než druhý a starší mladšímu bude služebník." Když...
Numeri 13:31... ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu lidu. Je silnější než my!" Zemi, kterou prozkoumali, pak začali...
Deuteronomium 1:28...nás připravili o odvahu, když řekli: ‚Ten lid je silnější a vyšší než my, města jsou veliká a opevněná k...
Soudců 14:18...muži toho města řekli: "Co sladšího než med, kdo silnější než lev?" Na to jim odpověděl: "Mou jalovičkou...
Soudců 18:26...pak pokračovali svou cestou. Míka viděl, že jsou silnější než on, a tak se otočil a vrátil se domů. Tak...
2. Samuel 1:23... ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než orlisilnější než lvi! Dcery izraelské, oplakávejte Saula -...
2. Samuel 3:1...Saulovým a Davidovým byl dlouhý. David byl stále silnější a dům Saulův stále slabší. Davidovi se v Hebronu...
2. Samuel 3:6...a Davidovým získával Abner v Saulově domě stále silnější postavení. Saul míval konkubínu jménem Ricpa,...
2. Samuel 22:18...vyprostil, vyrval mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli v den bídy,...
1. Královská 12:10...jho, ulev nám od něj,' odpověz takhle: ‚ mám silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám...
2. Letopisů 10:10...jho, ty nám od něj ulev,' odpověz takhle: mám silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám...
Žalmy 18:18...vyprostil, vyrval mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli v den bídy,...
Žalmy 35:10... Hospodine, vyrovná?" Zachraňuješ chudáka z moci silnějšího, chudého ubožáka před tím, kdo ho vydírá!...
Kazatel 6:10...je známo, jak na tom člověk je - s tím, kdo je silnější, nemůže soupeřit. Čím více slov, tím větší...
Jeremiáš 31:11... Hospodin Jákoba vykoupí, vysvobodí ho z rukou silnějších! S jásotem přijdou na vrchol Sionu, rozzáří se...
Matouš 3:11...k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než . Jemu nejsem hoden ani zout sandály. On vás...
Marek 1:7...a lesní med. Kázal: "Po mně přichází někdo silnější než ! Nejsem hoden ani sehnout se a rozvázat mu...
Lukáš 3:16..."Jistě, vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než . Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek...
Lukáš 11:22...majetek je v klidu. Když ho ale napadne někdo silnější a přemůže ho, vezme mu všechnu výzbroj, na kterou...
1. Korintským 1:25...je totiž moudřejší než lidé a Boží slabost je silnější než lidé. Podívejte se, bratři, jak vás Bůh...
1. Korintským 10:22...chceme Pána popouzet k žárlivosti? Jsme snad silnější než on? "Všechno smím" - budiž, ale ne všechno je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |