Siláci

Hledám varianty 'siláci' [ siláky (1) silákům (1) siláků (4) silákovi (1) siláka (5) silák (3) siláci (3) ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 15:15... Tehdy se zhrozí kmeny edomské, moábských siláků se zmocní děs, všichni obyvatelé Kanaánu se...
Soudců 14:14..." Pověděl jim: "Kdo se krmí, vydal krmi, ze siláka sladkost láká." Tři dny nedokázali na tu hádanku...
1. Samuel 2:4...Bůh vševědoucí - on lidské skutky posoudí. Luky siláků rozlámaly se, ti, kdo klopýtali, síly nabyli. Kdo...
Žalmy 59:4... Hospodine - v záloze na číhají, všichni ti siláci se na sbírají, i když jsem bezúhonný, nevinný!...
Žalmy 147:10...němu volají. On neobdivuje sílu koní, ve svalech siláků nemá zalíbení. Hospodinu se líbí ti, kdo jej ctí, ti...
Přísloví 16:32... ti ji obdrží. Je lepší být trpělivý než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat. Člověk si...
Přísloví 21:22... nalezne život, spravedlnost a slávu. Do města siláků vnikl moudrý a zbořil pevnost, na niž se spolehli!...
Přísloví 24:5...vzácným a překrásným. Moudrý zmůže víc než velký silák, ten, kdo znalosti, sílu přemáhá. Svůj boj...
Izaiáš 1:31...jemuž opadává listí, a jako zahrada bez vody. Ze siláka se stane koudel a jiskrou bude jeho čin; obojí to...
Izaiáš 28:2...těch, kteří jsou vínem zmoženi! Hle - Pánův silák udatný jako krupobití a vítr ničivý, jak vodní průtrž...
Izaiáš 59:10...očí. O poledni klopýtáme jako v půlnoci, mezi siláky jsme jako umrlci. Všichni mručíme jako medvědi,...
Jeremiáš 46:6... Ani nejrychlejší nemohou utéci, neuniknou ani siláci. Tam na severu, u řeky Eufrat, vrávorají a padají!...
Jeremiáš 46:15...připrav se, všechny okolo hltá meč!' Proč tvoji siláci leží pobiti? Nemohou vstát, sráží je Hospodin. Budou...
Daniel 3:20...více, než se rozpalovala obvykle, a největším silákům ze svého vojska přikázal, Šadracha, Mešacha a...
Amos 2:14...vůz plný obilí. Běžec nebude mít kam utéctsilákovi síla nezbude, hrdina nezachrání se. Neobstojí ani...
Matouš 12:29...přišlo Boží království. Jak může někdo vejít do silákova domu a uloupit jeho majetek, pokud toho siláka...
Marek 3:27...je s ním konec. Nikdo ale nemůže přijít do domu siláka a uloupit jeho majetek, pokud toho siláka nejdříve...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |