Shromažďovat

Hledám varianty 'shromažďovat' [ shromažďují (4) shromažďujete (2) shromažďuje (6) shromažďuj (2) shromažďovat (3) shromažďovali (1) shromažďoval (1) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 41:35... během těch nadcházejících dobrých let shromažďují všechny potraviny, uskladní obilí pod...
Genesis 41:48...hrstmi. Josef tedy po sedm let v egyptské zemi shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech. V...
Exodus 23:10...jste žili v Egyptě!" "Šest let osívej svou zemshromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet ladem...
Leviticus 25:3...let osívej své pole, prořezávej svou vinicishromažďuj její úrodu. Sedmého roku však země sobotu,...
Leviticus 25:20...budeme sedmého roku jíst, když nebudeme sít ani shromažďovat úrodu?' Šestého roku na vás sešlu takové...
1. Samuel 13:11...a ty v dohodnutý čas nejdeš a že se Filištíni shromažďují v Michmasu, řekl jsem si: Filištíni teď v...
Ezdráš 5:3...a ptali se jich: "Na čí pokyn stavíte ten důmshromažďujete ten materiál?" Ptali se jich také na jména...
Ezdráš 5:9...jejich stařešinů: "Na čí pokyn stavíte ten důmshromažďujete ten materiál?" Ptali jsme se jich také na...
Nehemiáš 12:44... pokladnice, obětiny, prvotiny a desátky, aby shromažďovali zákonné příděly obecních polností pro kněze a...
Ester 2:8... začalo se do paláce v Súsách do Hegajovy péče shromažďovat množství dívek. Také Ester tehdy vzali do...
Job 34:23...kde by se zločinci před ním schovali. Bůh nemusí shromažďovat další důkazy, aby se k němu člověk na soud...
Žalmy 147:2...- chvála je líbezná! Hospodin Jeruzalém budujeshromažďuje rozehnaný Izrael. Uzdravuje v srdci ztrápené a...
Přísloví 13:11... Rychle nabyté jmění se rychle rozuteče, kdo shromažďuje po hrstkách, zbohatne. Dlouhé čekání unavuje...
Izaiáš 17:5...to, jako když se o žni sklízí obilí, když se shromažďují klasy v náručí; bude to, jako když se sbírají...
Izaiáš 56:8...národy. Tak praví Panovník Hospodin, který shromažďuje rozehnaný Izrael: Shromáždím k němu ještě další...
Matouš 23:37...jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle,...
Lukáš 13:34...jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. Hle,...
Jan 4:36...bělají ke žni! Ten, kdo žne, získává odplatushromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radoval...
1. Korintským 14:33...zmatku, ale pokoje - tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí. (Vaše ženy při shromážděních...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |