Shromáždi

Hledám varianty 'shromáždi' [ shromáždi ]. Nalezeno 9 veršù.
Exodus 3:16...a tak budu připomínán po všechna pokolení. Jdishromáždi izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi...
Leviticus 8:3...za hřích, dva berany a koš nekvašeného pečivashromáždi celou obec ke vchodu do Stanu setkávání." Mojžíš...
Numeri 8:9...za hřích. Přiveď levity před Stan setkáváníshromáždi tam celou izraelskou obec. Když levity přivedeš...
Numeri 11:16...na své neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z izraelských stařešinů sedmdesát mužů, které...
Numeri 20:8..."Vezmi hůl a spolu se svým bratrem Áronem shromáždi obec. Před jejich očima řeknete skále, vydá...
Numeri 21:16...to je ta studna, kde Hospodin řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu." Tehdy Izrael zpíval tuto...
Deuteronomium 4:10... svým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid. Chci, slyší slova a učí se mne ctít...
Deuteronomium 13:17...dobytek musíš pobít mečem. Veškerou kořist z něj shromáždi doprostřed jeho náměstí a spal to město i s jeho...
Ester 4:16...na to Mordechajovi odpověděla: "Jdishromáždi všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny...

Slova obsahující shromáždi: nashromáždil (5) nashromáždili (2) neshromáždil (1) shromáždi (9) shromáždil (58) shromáždila (6) shromáždili (56) shromáždilo (2) shromáždily (1) shromáždit (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |