Shodil

Hledám varianty 'shodil' [ shoďte (1) shoďme (1) shodit (1) shodíš (1) shodili (1) shodila (2) shodil (2) shodí (1) shodě (4) ]. Nalezeno 13 veršù.
Numeri 35:23... ale neúmyslně, anebo na něj z nepozornosti shodí jakýkoli kámen, který může zabít, a dotyčný zemře,...
Soudců 9:53...vchodu do věže, aby ji zapálil, nějaká žena mu shodila mlýnský kámen na hlavu a rozbila mu lebku....
1. Samuel 19:24... Když dorazil k chýším v Rámě, hned ze sebe shodil šaty a také on upadl před Samuelem do prorockého...
2. Samuel 11:21...Copak nezemřel, když na něj ta žena v Tebecu shodila z hradeb mlýnský kámen? Proč jste šli tak blízko ke...
2. Královská 9:33...se mnou? Kdo?" Vyhlédli dva nebo tři komorníci. "Shoďte ji dolů," zavolal, a tak ji shodili. Krev vystříkla...
Job 9:31... i kdybych si dlaně louhoval, stejně mne shodíš do žumpy, že i svému plášti budu odporný. On není...
Žalmy 2:3...jeho Pomazanému: "Pojďme rozlámat jejich okovyshoďme ze sebe jejich provazy!" Směje se Ten, jenž trůní v...
Amos 3:3...Mohou snad jít dva společně, když nejsou ve shodě? Řve snad v divočině lev, když nemá úlovek? Vrčí snad...
Zachariáš 6:13...a bude na svém trůnu knězem - a to obojí bude ve shodě.' Koruna pak zůstane na památku v Hospodinově chrámě,...
Lukáš 4:29... na níž bylo jejich město postaveno. Chtěli ho shodit dolů, ale on prošel jejich středem a mířil dál...
Římanům 15:5...a útěchy daruje vzájemnou svornost ve shodě s Kristem Ježíšem, tak abyste svorně a jednomyslně...
1. Korintským 7:5...se jeden druhému - jedině po vzájemné shodě, že se na čas uvolníte pro modlitbu. Potom zase buďte...
Zjevení 8:5...vzal tu kadidelnici, naplnil ji ohněm z oltářeshodil ji na zem. Tehdy nastaly hlasy, hromobití, blýskání...

Slova obsahující shodil: shodil (2) shodila (2) shodili (1) shodils (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |