Seznamu

Hledám varianty 'seznamu' [ seznamy (1) seznamů (2) seznamu (23) seznamech (3) ]. Nalezeno 29 veršù.
Numeri 1:18...výše byli jeden po druhém zahrnuti do jmenného seznamu, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je na...
Numeri 1:20... rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše:...
Numeri 1:22... rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše:...
Numeri 1:24...pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení...
Numeri 1:26...pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení...
Numeri 1:28...pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení...
Numeri 1:30...pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení...
Numeri 1:32...pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení...
Numeri 1:34...pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení...
Numeri 1:36...pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení...
Numeri 1:38...pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení...
Numeri 1:40...pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení...
Numeri 1:42...pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše: pokolení...
Numeri 3:22...a šimeiský; to jsou geršonské rody. Podle seznamu čítaly 7 500 mužů starších jednoho měsíce....
Numeri 3:34...a mušijský; to jsou merarijské rody. Podle seznamu čítaly 6 200 mužů starších jednoho měsíce. Vůdcem...
Numeri 3:43...starších jednoho měsíce bylo na jmenném seznamu 22 273. Hospodin promluvil k...
Numeri 11:26...se jmenoval Eldad a druhý Medad. Protože byli na seznamu, spočinul Duch i na nich (ačkoli nevyšli ke Stanu),...
1. Letopisů 5:17... sahají. Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jotama a za dnů izraelského...
1. Letopisů 7:5...udatní bojovníci. Celkem jich bylo v rodových seznamech zaznamenáno 87 000. Synové Benjamínovi: Bela,...
1. Letopisů 7:7...a Iri, pět vůdců otcovského rodu. V rodovém seznamu jich je zaznamenáno 22 034 bojovníků. Synové...
1. Letopisů 7:9...všichni byli synové Becherovi. V jejich rodovém seznamu je kromě vůdců jejich otcovských rodů zaznamenáno...
1. Letopisů 7:40...bojovníci, přední vůdcové. V jejich rodovém seznamu je zapsáno 26 000 bojeschopných mužů. Benjamín...
1. Letopisů 9:1... Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které jsou zapsány v Knize izraelských a judských...
2. Letopisů 31:16...od tří let výše, kteří byli uvedeni ve jmenných seznamech - všem, kteří přicházeli do Hospodinova chrámu za...
2. Letopisů 31:17...Rozdělovali příděly kněžím, kteří byli uvedeniseznamech podle svých otcovských rodů, a také levitům od...
2. Letopisů 31:18...podle jejich služebního zařazení a směny. Rodové seznamy zahrnovaly celé rodiny - manželky, nemluvňata, syny...
2. Letopisů 31:19...a každému levitovi, uvedenému na jejich rodovém seznamu. Tak to Ezechiáš zařídil po celém Judsku. Jednal...
Ezdráš 1:8...je svěřil pokladníku Mitredatovi, který je podle seznamu předal judskému knížeti Šešbacarovi. Zde je jejich...
Ezdráš 8:20...sluhů bylo 220; všichni jsou na jmenném seznamu. Tehdy jsem tam u průplavu Ahava vyhlásil půst....

Slova obsahující seznamu: seznamu (23) seznamuj (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |