Seznámil

Hledám varianty 'seznámil' [ seznámili (1) seznámil (4) seznam (6) ]. Nalezeno 11 veršù.
Numeri 1:2...jejich rodů a otcovských domů; pořiďte jmenný seznam všech mužů. Ty a Áron započtete do jejich oddílů...
Numeri 3:40...muže starší jednoho měsíce a pořiď jejich jmenný seznam. Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne...
2. Samuel 24:9...a vrátili se do Jeruzaléma. Joáb předal králi seznam sečteného lidu: Izrael čítal 800 000 udatných mužů...
1. Letopisů 21:5... Když se vrátil do Jeruzaléma, předal Davidovi seznam lidu: Celý Izrael čítal 1 100 000 bojeschopných...
1. Letopisů 24:6...písař Šemajáš, syn Natanaelův, pořídil jejich seznam v přítomnosti krále, hodnostářů, kněží Sádoka i...
Ezdráš 8:1...vůdce Izraele, aby šli se mnou. Toto je seznam rodových vůdců a jejich příbuzných, kteří se mnou za...
Izaiáš 40:14...ho stezce práva naučil, aby mu předal věděníseznámil ho s cestou moudrosti? Hle, národy jsou jako kapka...
Jeremiáš 23:22... Kdyby v radě bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovy; odvrátili by je od jejich zlé cesty...
Skutky 7:13...Josef se dal svým bratrům poznat, a tak se farao seznámil s Josefovou rodinou. Josef pak k sobě pozval svého...
Galatským 1:18...třech letech jsem přišel do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem. Strávil jsem u něj dva týdny, ale s...
Galatským 2:2... Sešel jsem se soukromě s váženými vůdciseznámil je s evangeliem, které kážu mezi pohany, aby snad...

Slova obsahující seznámil: seznámil (4) seznámili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |