Sevřené

Hledám varianty 'sevřené' [ sevřeným (2) sevření (14) sevřené (3) ]. Nalezeno 19 veršù.
Deuteronomium 28:53...kterou ti dal Hospodin, tvůj Bůh! V tom zoufalém sevření, sevřou tví nepřátelé, budeš pojídat svůj...
Deuteronomium 28:55...po dětech, které mu ještě zbyly. V tom zoufalém sevření, tví nepřátelé sevřou ve všech tvých městech,...
Deuteronomium 28:57...porodí. V tom naprostém nedostatku a v zoufalém sevření, tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je...
Job 5:15...úst chudé zachrání, zachrání je z jejich mocného sevření. Chudák věru naději, že bude umlčeno násilí...
Žalmy 49:16...ale Bůh z hrobu vykoupí, on vytrhne z jeho sevření! séla Proto se nestrachuj, když někdo bohatne ani...
Žalmy 61:3...naslouchej! Od konce světa volám , srdce mám sevřené: Ke skále, která převyšuje, prosím doveď !...
Žalmy 88:9... že si oškliví. Nemohu uniknout ze svého sevření, oči mi hasnou trápením! Volám , Hospodine, každý...
Žalmy 105:18...Josefa, jehož prodali jako otroka. Nohy měl sevřené v okovech, hrdlo uvězněné v železech. Když se pak...
Žalmy 118:5... řekněte: "Jeho láska trvá navěky!" Ve svém sevření jsem Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a svobodu...
Jeremiáš 4:19...bolí to v břiše! Bolestí svíjím se! Srdce mám sevřené, srdce se chvěje - nemohu zůstat mlčet! Slyšíš,...
Jeremiáš 19:9...a maso jejich vlastních dcer. V tom zoufalém sevření svých nepřátel, kteří pasou po jejich životě, se...
Jeremiáš 50:33...syny Judy. Všichni jejich uchvatitelé je držísevření a odmítají je propustit. Jejich Vykupitel je ale...
Pláč 1:3... kdo ho pronásledovali, ho dostihli v jeho sevření. Osiřelé jsou cesty na Sion, nikdo nejde na...
Ezechiel 13:21...ty vaše čelenky a svůj lid vysvobodím z vašeho sevření, aby nebyli vaší kořistí. Tehdy poznáte, že ...
Ezechiel 13:23...ve věštění. Vysvobodím svůj lid z vašeho sevření a poznáte, že jsem Hospodin." Přišli za mnou...
Daniel 6:21...ke lví jámě. Jakmile se k přiblížil, zavolal sevřeným hlasem na Daniela: "Danieli, služebníku živého...
Micheáš 4:10...tam Hospodin vykoupí z nepřátelského sevření. Teď se proti tobě sbírají mnohé národy se slovy:...
Sofoniáš 1:15...do boje! Ten den bude den zuření, den úzkostisevření, den zkázy a pohromy, den chmury a temnoty, den...
2. Korintským 2:4...vás všech. Psal jsem vám s velikou úzkostí, se sevřeným srdcem a s mnoha slzami, ne abyste byli zarmouceni...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |