Setníků

Hledám varianty 'setníků' [ setníky (8) setníkům (2) setníků (1) setníku (1) setníkovi (3) setníka (3) setník (14) setníci (1) ]. Nalezeny 33 verše.
2. Královská 11:4...vládla Atalia. Sedmého roku kněz Jojada obeslal setníky, palácovou gardu i stráže a pozval je k sobě do...
2. Královská 11:9... Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." Setníci to provedli přesně, jak jim kněz Jojada nařídil....
2. Královská 11:10... a přišli ke knězi Jojadovi. Ten rozdal setníkům kopí a Davidovy štíty uložené v Hospodinově chrámu...
2. Královská 11:15..."Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji mezi...
2. Královská 11:19...ustanovil dohled nad Hospodinovým chrámem. Vzal setníky, palácovou gardu i stráže a spolu se vším lidem...
2. Letopisů 23:1...roku Jojada sebral odvahu a uzavřel smlouvu se setníky Azariášem, synem Joramovým, Izmaelem, synem...
2. Letopisů 23:9...nechtěl o žádný z jejich oddílů přijít. Rozdal setníkům kopí, pavézy a štíty krále Davida, uložené v...
2. Letopisů 23:14..."Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte ji mezi...
2. Letopisů 23:20... aby nemohl vstoupit nikdo jakkoli nečistý. Vzal setníky, hodnostáře i vůdce lidu a spolu se vším lidem země...
Matouš 8:5...vcházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník a prosil ho: "Pane, můj služebník leží doma raněn...
Matouš 8:8...mu řekl: " přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel...
Matouš 8:13...tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů." Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi. se ti stane, jak jsi...
Matouš 27:54...do svatého města a ukázali se mnoha lidem. Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to...
Marek 15:39...opona se roztrhla vedví odshora dolů. Když setník, který stál proti němu, uviděl, jak dodýchal, řekl:...
Marek 15:44... Pilát se podivil, že Ježíš zemřel. Zavolal setníka a ptal se ho, zda zemřel. Když se o tom od...
Marek 15:45...a ptal se ho, zda zemřel. Když se o tom od setníka přesvědčil, daroval tělo Josefovi. Ten nakoupil...
Lukáš 7:2...ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaum. Jeden setník tam měl na smrt nemocného služebníka, kterého si...
Lukáš 7:6... byl nedaleko jeho domu, poslal k němu ten setník přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se; nezasloužím...
Lukáš 23:47...ducha!" Po těch slovech vydechl naposled. Když setník uviděl, co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl: "Ten...
Skutky 10:1... V Cesareji žil jeden muž jménem Korneliussetník praporu zvaného Italský. Byl zbožný a bohabojný s...
Skutky 10:22...ten, koho hledáte. Co vás přivádí?" Odpověděli: "Setník Kornelius, spravedlivý a bohabojný muž, který ...
Skutky 21:32... že se celý Jeruzalém bouří. Ihned vzal vojákysetníky a seběhl k nim. Jakmile uviděli velitele s vojáky,...
Skutky 22:25... co ho připoutali řemeny, Pavel oslovil velícího setníka: "Vy smíte bičovat římského občana - navíc bez...
Skutky 22:26...římského občana - navíc bez soudu?" Jakmile to setník uslyšel, odešel to ohlásit veliteli: "Dej si pozor,...
Skutky 23:17...mu to. Pavel pak k sobě zavolal jednoho ze setníků a řekl mu: "Vezmi toho mladíka k veliteli. pro...
Skutky 23:18...toho mladíka k veliteli. pro něj zprávu." Setník ho dovedl za velitelem s hlášením: "Vězeň Pavel ...
Skutky 23:23...neříkej, že jsi mi to prozradil!" Zavolal si dva setníky a řekl jim: "Na devátou večer připravte dvě stě...
Skutky 24:23...při, se dostaví velitel Lysiáš." Pak poručil setníkovi, který Pavla střežil, mu ulehčí vazbu a nikomu...
Skutky 27:1...Itálie, svěřili Pavla s několika dalšími vězni setníku Juliovi z císařského praporu. Nastoupili jsme na...
Skutky 27:6...a Pamfylie do přistání v lykijské Myře. Tam setník našel alexandrijskou loď mířící do Itálie a přivedl...
Skutky 27:11...na lodi a nákladu, ale i na našich životech!" Setník ale více důvěřoval kormidelníkovi a majiteli lodi...
Skutky 27:31...z přídi, spustili člun na moře, ale Pavel řekl setníkovi a vojákům: "Pokud nezůstanou na lodi,...
Skutky 27:43...pobít vězně, aby některý neuplaval a neuniklSetník jim ale v tom úmyslu zabránil, protože chtěl...

Slova obsahující setníků: setníků (1) setníkům (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |