Setby

Hledám varianty 'setby' [ setby (1) setbu (2) setbě (1) setba (3) ]. Nalezeno 7 veršù.
Genesis 8:22...učinil. Dokud bude trvat země, nikdy nepřestane setba a žeň, chlad a horko, léto, zima ani noc a den." Bůh...
Deuteronomium 14:22...matky. Věrně odděluj desátek z veškeré úrody své setby, která každoročně vyroste na poli. Desátky ze svého...
1. Samuel 8:15... vinice i olivy a rozdá je svým dvořanům. Vaši setbu i vaše vinice zdaní desátkem a ten rozdá svým...
Ezechiel 34:29...bezpečí a nikdo je nevyděsí. Způsobím, že jejich setba slavně poroste. Nebudou v zemi trpět hladem a...
Ozeáš 1:4...Ozeášovi řekl: "Dej mu jméno Jizreel, Boží setba. brzy totiž potrestám Jehuův dům za jizreelské...
Zachariáš 8:12...nakládat tak jako dříve, praví Hospodin zástupůSetbě se bude dařit, réva vydá své ovoce, země vydá úrodu a...
2. Korintským 9:10...i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |